කියන්න ......
සීත සඳ කිරණ
මගෙ ලොවේ අතුරන්න
කියන්න සදවත
කොහෙ සිටද ඔබ අවේ....

එළිය උන මගෙ ලොවට
පෙම් සුවඳ තවරන්න
කියන්න සපුමල
කොහෙ සිටද ඔබ අවේ....

මිලින දෙතොල් මගෙ
උණුසුමින් පුබුදන්න
කියන්න පෙම්වත
කොහෙ සිටද ඔබ අවේ....

දඟකරන ඇස් වලින්
හොරෙන් දොඩමලු වෙන්න
කියන්න තරු ඇස
කොහෙ සිටද ඔබ අවේ....

කොහේ දෝ සිට ඇවිත්
හදවතේ මගෙ ලැඟුම් ගෙන ඔබ
කියන්න මගෙ සඳ
ආදරෙයිද මට...????

1 comment:

  1. කොයිතරම් කාලෙකින්ද...

    ලස්සනයි පද වැල් ටික. හරි අපූරුවට ගලපලා...

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...