මොහොතක් හෙවත් කල්පය,


දෑඟිලි පැටලී ඔබෙත් මගෙත්,
නෙත් යුග පැටලී ඔබෙත් මගෙත්,
වදනක නොදොඩා කල්පයක් පුරා
අපි දෙන්නා හිටියා....
එනමුදු එය මොහොතක් යැයි හැඟුනා.

ඔබෙ දෙනෙතින් මා වහන් වෙලා
ඔබෙ සුවඳින් මා ඈත් වෙලා
ඔබ ගැන මතකෙන් උමතු වෙලා
එක දවසක් හිටියා....
එනමුදු එක කල්පයකැයි හැඟුනා.

ඔබේ ආදර සාගරේ
සරැළි බිඳෙනා වෙරල මා නම්,
ඔබේ අදර ආකහේ
සොමි කැළුම් දෙන තරිඳු මා නම්
මගේ සැනසුම නිමි නැතී,
මුලු ලොවක් දිනුවා වැනී......

3 comments:

  1. ගොඩක් ලස්සනයි.

    ReplyDelete
  2. බොහොම ලස්සන අදහසක්. තවත් මේ වගේ නිර්මාන ඉදිරිපත් කරන්න....

    ReplyDelete
  3. නෙතින් නෙත බලා ඉන්නා කල්පයක් කියන්නෙත් තත්පරයෙනුත් දාහෙන් පංගුවක් විතර නේද ආදරවන්තයින්ට......

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...