මතක සිහින


සිහිනෙන් ඔබ මගෙ
නෙතදර හින්දම
සිහිනෙන් මිදෙන්න
දෙන්නෑ මට හිත
සිහිනයකදි මිස
හැබැහින් කිසි දින
ඔය නෙතු මා ලඟ
නැති බව සත්තක.

ඔබ මා මඟ හැර
වෙනතක හින්දම
හදවත පෑරී
වැළපෙයි ඉකිබිඳ
නොලැබෙන ඔබ ගැන
හඩා පලක් නැත
ඔබ ගැන මතකය
අරගෙන යනු මැන..

3 comments:

  1. හීන ගැන නම් මතක් කොරන්න එප ඔන්න.......ලස්සනයි පද පෙළ....:)

    ReplyDelete
  2. හිරු ප්‍රභාත් වෙදනාව අරන් නෙද එන්නෙ, හරි අපි අපෙ අත්දැකිම් බෙදාගමු. ලස්සනයි පද පෙලිය.

    ඔයා ඔයාව හොයනවා කියලා දාලා තිබුණු හින්දා මම කියන්නම්. මමත් මාව කාලයක් හෙව්වා. ලොකෙ හැමතැනම හොයලා හොයලා බැරිම තැන හදවත ඇතුලෙ හෙව්වා. එ හොයද්දි තමයි හම්බ වුණෙ, බුද්ධිය ඇතුලෙ හෙව්වට වැඩක් නැහැ. එක මායාවක්.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...