ඕනි නෑ


මට ඕනි නෑ ඔබ දකින්නට
කිසි දිනක යලි ඔබ දකින්නට
ඔබව දුටු විට මසිත රිදෙන හින්දා

මට ඕනි නෑ ඔබ දකින්නට
ඔබේ නෙත් යුග දෙස බලන්නට
ඔබේ නෙතු මගේ නෙත්
වෙලා තිබුන හින්දා

මට ඕනි නෑ ඔබ දකින්නට
ඔබේ සුසුවඳ මට දැනෙන්නට
ඔබේ සුවඳ මගෙ සුසුම
වෙලා තිබුන හින්දා

මට ඕනි නෑ ඔබ දකින්නට
ඔබේ තොල්පෙති දෙස බලන්නට
ඔබේ තොල්පෙති මගේ උණුසුම
වෙලා තිබුන හින්දා

මට ඕනි නෑ ඔබ දකින්නට
ඔබේ උවනත දෙස බලන්නට
ඔබේ උවන මට සිපගන්න
හිතෙන හින්දා

මට ඕනි නෑ ඔබ දකින්නට
කිසිදිනෙක යලි ඔබ දකින්නට
ඔබව දුටු විට මසිත රිදෙන හින්දා
අපිට අපි තව අයිති නැති හින්දා
අපේ ප්‍රේමය බිඳ වැටුනු හින්දා

6 comments:

 1. හලෝ මේ.... ඔයා කොයිතරම් එයාව දකින්න ඕනේ නෑ කිව්වත්.... ඔයාට එයාව දකින්න ඕනෙමයි...

  වෙනදා වගේම නියමයි ආ.... ඇත්තටම ලස්සනයි. සුභ පැතුම්, තව ලස්සනට ලියන්න.

  ReplyDelete
 2. ලස්සනයි..............

  ReplyDelete
 3. හැමදාම වගේ අදත් කියන්නේ ලස්සනයි......
  දුක්බර ගතියක්ද නැතුවාම නෙවේ ...

  ආයෙමත් හරිම ලස්සනයි

  ජයවේවා !!

  ReplyDelete
 4. ලස්සනයි.... ඒත් දුක හිතෙනවා

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...