මම ඉන්නෙමී
ඔබෙ සුසුම් මා කොපුලත වැදී
උණුසුමත් සුවඳත් තවරා යතී
ඔබෙ දෙනෙත් සර මා නෙත වැදී
ආදරය ගැන පවසතී
මේ රැය ගෙවන්නේ කෙළෙසදෝ මා
ඔබේ මතකය හද ඇතී
ඔබ ගැනම සිත විමසතී

හෙට නැඟෙන හිරු පමා ඇයිදෝ
මගේ සිත තැවුලෙනී
හෙට ඔබව හමුවේවිදෝ
මගේ සිත පැතුමකී
මගෙ අඳුරු ලොව ලහිරු ඔබදැයි
මගේ සිත විමසතී
මගෙ ලොවට ඔබ එලිය දෙනකම්
නෙතු අයා මම ඉන්නෙමී
එනතුරා ඔබ ඉන්නෙමී

7 comments:

  1. ලස්සනයි අක්කේ :)

    ReplyDelete
  2. ලස්සනයි අක්කේ :)

    ReplyDelete
  3. හිරු නැගුන ගමන්ම මේ ආදරේ දළුලාවි.

    ReplyDelete
  4. අප්පා මාර කේස් එකක්නේ...

    නියමයි...

    ReplyDelete
  5. ඇත්තටම ලස්සනයි ...හිරු එලිය වගේ

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...